Stage software

Een stagebureau heeft het niet altijd even makkelijk. Het werven van stage-opdrachten bij bedrijven, het aanbieden van stage-opdrachten aan studenten en het administreren van alle stage-informatie zorgt voor ontzettend veel werk en kost veel tijd.

Om efficienter te kunnen werken, kunt u gebruik maken van stage software. Met ons stage softwarepakket Centuri kunnen o.a. de bovenstaande zaken digitaal worden opgelost. Een bedrijf kan middels de website zijn stage-opdracht aanbieden, een student kan middels de website zoeken op deze (door het stagebureau goedgekeurde) opdrachten.
Daarnaast kan het stagebureau alle informatie die uit een stage voortkomt (zoals bedrijfsinformatie, studentinformatie, stage-informatie, contactmomentinformatie) ook verwerken in Centuri.

Daarnaast geeft Centuri stagebegeleiders en docenten ook toegang tot Centuri om studentinformatie in te kunnen zien en te volgen. Met Centuri kunnen ze de student- & stage-informatie inzien, bezoekrapporten van een stage toevoegen, veschillende rapporten afdrukken, zoals een smoelenboek of een stamkaart van een student.

BEKIJK ALLE CENTURI MODULES