Centuri modules

Hieronder een overzicht van functionaliteiten die Centuri biedt:
Stagebeheer

De Stagebeheer-module beheert stages van begin tot eind: het stagebureau wordt ontlast, er kan efficiënter gewerkt worden, de stagebegeleider kan bezoekrapporten en resultaten verwerken én mentoren kunnen de voortgang van de student volgen. Al deze informatie kan gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden door de samenwerking tussen de Bedrijfsbeheer-, Studentbeheer- en Docentbeheer-modules.

Studentbeheer

Studentbeheer verwerkt de gegevens van de student. Zo kunnen de docenten in Studentbeheer snel en gemakkelijk alle informatie van de student inzien: waar de student woont, in welke klas hij/zij zit en wat de studievoortgang is. Daarnaast biedt deze module de mogelijkheid om duidelijke overzichten en rapporten te genereren.

Bedrijfbeheer

Hiermee kunt u bedrijfsinformatie, zoals een overzicht van bedrijven en contactpersonen, uit Centuri halen. Bij deze bedrijven wordt getoond welke stageplekken er beschikbaar zijn en welke studenten er stagelopen. Met verschillende schermen en rapportagemogelijkheden kan naar eigen wens de juiste informatie verkregen worden.

CRM

Met CRM kunt u op een uitgebreide manier contactmomenten, zoals telefoongesprekken en vergaderingen, vastleggen. Ook kunt u documenten en bestanden koppelen aan personen en bedrijven, zodat deze direct gemaild kunnen worden.

Studentenportaal

De Studentenportaal is de ingang naar Centuri voor studenten. Hier kunnen zij zoeken naar stageopdrachten en reageren op bedrijven. De module is zeer dynamisch opgezet zodat de verschillende afdelingen en academies de Studentenportaal naar wens kunnen instellen.

Bedrijvenportaal

Door de Bedrijvenportaal weten bedrijven precies bij wie zij moeten zijn om een stageopdracht aan te bieden. Daarnaast kunnen zij deze stageopdrachten direct ter accordactie aanbieden. Centuri zorgt ervoor dat de stageopdracht bij het stagebureau terecht komt, zodat zij deze opdracht kunnen keuren en beschikbaar kunnen maken voor de Studentenportaal.

Managementoverzicht

De Managementmodule stelt het management in staat om belangrijke informatie uit Centuri te halen. Denk bijvoorbeeld aan geografische spreiding van stagebedrijven, gemiddelde doorlooptijd van studenten en een overzicht van de belasting van het personeel. Met deze informatie kan het management conclusies trekken die gebaseerd zijn op feiten.

Docentbeheer

Deze beheermodule geeft de mogelijkheid om docenten te beheren: het invoeren van docentinformatie, het bijhouden van ingezette uren en het beheren van in- en externe contactgegevens. Ook kan een docent gekoppeld worden als stagebegeleider van een student en in een handig overzicht is te zien welke stages hij/zij begeleidt.

Projectbeheer

Van interne studentprojecten tot externe projecten en cursussen, ze zijn allemaal te beheren in Centuri. De Projectbeheer-module is aanpasbaar naar eigen voorkeur, zoals het bijhouden van deelnemers, het projectteam, de kosten, contactmomenten, roostering, etc.

Docentenportaal

Het adres van het stagebedrijf waar de stagebegeleider heen moet of een smoelenboek van studenten die de docent les gaat geven: de belangrijkste informatie voor docenten is te vinden in de Docentenportaal. Ook kan de docent hier verslaglegging doen van bedrijfsbezoeken. Zo kan zelfs een stagebegeleider in het buitenland direct zijn bevindingen kwijt.